Aanmelding nieuwe leerlingen

Op onze school is er jaarlijks een “Aanmeldingsavond” om uw kind op 2,5-jarige leeftijd aan te melden. Op deze avond kunt u kennismaken met onze school en is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bent u al bekend met onze school? Dan kunt u op deze avond het aanmeldingsformulier verkrijgen en wordt tijdens dit moment verdere administratieve zaken afgehandeld.

Wilt u uw kin(eren) aanmelden vanwege verhuizing of anders? Dan nodigen wij u hartelijk uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek via juf Dorst.

Voor overige vragen over de aanmelding kunt u zicht richten tot J.J. (Jolanda) Dorst.