Identiteits­raad

Er zijn 7 leden in de Identiteitsraad (IR) die de kerkelijke gezindtes van de gezinnen van school vertegenwoordigen. Deze leden bewaken de plaatselijke identiteit van de school in een lokale raad. Er worden hiervoor vergaderingen gepland en contacten onderhouden met het team, zoals op een jaarlijks bezinningsmoment op een combi vergadering. Ook vinden er schoolbezoeken plaats door IR leden gedurende het schooljaar.

 

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering van de Identiteitsraad gehouden. Dan vinden er (her)verkiezingen plaats van IR leden.

De IR is bereikbaar via e-mail.